• جدال، صمیمیت کهن را تباه می‌سازد و پیمان محکم را می‌گسلد و کمترین اثر آن ستیزگری است؛ و ستیزگری مهمترین عامل جدایی است.