کلامی تأمّل برانگیز از مادر شهیدان بیات سرمدی در مورد شهادت+عکس

کلامی تأمّل برانگیز از مادر شهیدان محمود ، منصور و غلامرضا بیات سرمدی در مورد شهادت:

این حرفم را شاید کمتر کسی درک کرده و باور کند. من احساس می‌کنم همه شهدا در شکم مادرشان مانند یک شهید رشد می‌کنند. به دنیا که می‌آیند، شهید به دنیا می‌آیند. شهید بزرگ می‌شوند. رشد می‌کنند. مظلوم به جبهه می‌روند و مظلوم شهید می‌شوند. محمود می‌گفت کسی که عاقبتش شهادت باشد در چهل روزگی در شکم مادر روی پیشانی‌اش می‌نویسند، شهید!؛.


شهیدان بیات سرمدی

              شهید منصور                  شهید محمود                 شهید غلامرضا